Att tänka på när man ska bygga hus

Ska du bygga hus? Grattis till att du därmed tagit ett riktigt livsavgörande beslut. Att bygga ett hus är få förunnat. Att själv få sätta sig i förarsätet och skapa en bostad byggd efter sina egna behov, önskemål och krav är något som de flesta bara kan drömma om. Du kan välja material, planlösning, badrum, tvättstuga – allt – och det är du som styr hur din framtida bostad ska se ut.

Roligt och inspirerande – men även påtagligt påfrestande. Det är långt ifrån en enkel resa du bokat biljett till. Att bygga ett hus kommer att kräva mycket av dig och understundom så kommer du säkerligen ha vissa tvivel. Alla val du ska göra kan gå från att vara roliga och inspirerande till att bli kvävande.

Dessutom så tillkommer byråkrati. Det finns mycket att tänka på och det finns många fallgropar att kliva ned i. Byråkratins kvarnar maler långsamt och det står ofta i direkt kontrast till den snabbhet du som husägare vill ha. Du vill gå så fort som möjligt från det första spadtaget till inflytt. Det man får räkna med, även om allting flyter på, är att förseningar nästan alltid förekommer.

Viktiga punkter att ha i åtanke

Vad ska du då tänka på i samband med att du börjat intensifiera planerna på att bygga ett hus? Vi tittar närmare på några viktiga – och avgörande – punkter:

  • Budgeten. Hur mycket pengar du har är naturligtvis en avgörande faktor. Hur mycket får ditt hus kosta – och hur mycket pengar har du råd att lägga ut. Skapa en boendekalkyl och var ärlig mot dig själv. Du ska klara av alla kostnader. Kontakta banker och se hur mycket pengar du får låna också. Ska du – liksom många andra – köpa ett nyckelfärdigt hus så se till att klargöra vads om ingår, vad som inte gör det och vad allt kostar. De flesta producenter av nyckelfärdiga hus har bra verktyg på sina sidor som gör att man snabbt och effektivt kan räkna på olika kostnader och få fram en totalkostnad.
  • Tomten. Du har förmodligen en tomt att bygga på. Om inte – ja, då finns det all anledning att undersöka marknaden. Viktigt är att du planerar för framtiden. Väderstreck, solläge, närhet till grannar etc. Tänk även på att undersöka rent geologiskt: behövs det sprängas för att huset ska kunna resas? Det kostar extra – och ganska mycket pengar. Givet är även att du ska se över avlopp och vatten. Finns en möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller måste du borra efter egna brunnar – och hur får du i så fall tillstånd? Tänk även på att kontakta kommunen för information kring hur du får bygga – finns exempelvis en detaljplan så ska du förhålla dig till den. Om detaljplan saknas så kommer det särskilda bestämmelser att ta hänsyn till.
  • Välj hus och planlösning. Vi förutsätter, liksom ovan, att du valt ett nyckelfärdigt hus. Det är nu det roliga – och svåra – börjar. Hur hittar du rätt modell för dig och din familj? Utgår från era behov och börja planera. Ta gärna hjälp och försök att tänka för framtiden. Ni har ett barn idag – men vad händer om ni skaffar ett till? Bygg lite större för att klara framtida behov. Tänk även på att du tjänar på att prova dig fram och väga olika husmodeller mot varandra. Du kanske älskar trä som material – men har du verkligen undersökt vilka fördelar som finns med stenhus? Vänd och vrid på alla lösningar innan du bestämmer dig!
  • Entreprenad. Vid byggen av nyckelfärdiga hus så är det ofta så att leverantören kan presentera en partner som bygger huset. Det blir i så fall en så kallad general entreprenad. Du kan – exempelvis vid husbygge av lösvirke – även välja totalentreprenad där en och samma entreprenör sköter allting. Ett annat alternativ är delad entreprenad där du ansvarar för att olika entreprenörer anlitas för olika moment i byggnationen. Den typen av entreprenad passar bäst för den mer händige som planerar att bygga vissa – många – saker på egen hand. Tänk igenom alla entreprenadformer och hitta en som passar dig och dina behov. Totalentreprenad är inte lika med nyckelfärdigt, det är viktigt att tänka på.
  • Bygglov. Innan du kan börja bygga krävs ett bygglov från byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Ansökan ska vara komplett gällande både ritningar och exempelvis vem som ska vara kontrollansvarig. Det senare ska vara certifierad och registrerad hos Boverket. Den personen är den som ser till att bygget följer lagar och regler. En trygghet! Utöver bygglov behöver du även ha tecknat ett köpeavtal med husleverantören samt ha fått den kontrollplan din KA upprättat godkänd. En sista detalj att tänka på gäller nybyggnadskarta. Den hittar du hos kommunen och där ringar du in var ditt hus ska placeras.
  • Byggnadskredit. Nästa steg är att ordna allt med din bank. En byggnadskredit är en bra lösning som innebär att lånet – förenklat – placeras först när huset är färdigställt. I samband med att detta är klart så beställs även huset och det roliga kan börja. Innan huset levereras så ska markarbeten och husgrund vara klara.
  • Huset byggs. Det här steget går ofta snabbare än man tror. Arbetet sker snabbt och effektivt och måste så göra i syfte att säkra mot fukt och vatten. Huset ska bli tätt snabbt! Först sätter man upp stommen och därefter så börjar beklädnaden att sättas på plats. Efter detta börjar det riktiga finliret interiört – något som tar lejonparten av tiden. Här är det viktigt att du har alla försäkringar klara: du ska ha både en färdigställandeförsäkring och en nybyggnadsförsäkring. Den senare gör dig ett tioårigt skydd mot brister i bygget eller mot användning av felaktigt material.
  • Besiktning. Innan inflytt så måste huset besiktigas och detta av en oberoende besiktningsman. Eventuella fel och brister som upptäcks åligger entreprenören att åtgärda – detta gäller för övrigt två år framåt i tiden. Komplettera gärna besiktningen med exempelvis sakkunniga elektriker och rörmokare. Två år efter inflytt så sker det för övrigt ytterligare en besiktning och detta då fristen för reklamation löper ut då. Det är även efter två år ditt hus ska energideklareras.

Där hade vi några sammanfattande punkter som visar hur pass omfattande en nybyggnation av ett hus är. Ju fler stenar man vänder på, desto mindre överraskningar längs vägen tenderar att dyka upp. Hoppas våra tips varit inspirerande snarare än avskräckande. Lycka till!