Kategorier
Fastighet

Underhållsplaner i Göteborg för hyresfastigheter 

Den som äger eller ansvarar för ett bestånd av hyresfastigheter måste underhålla dem. Anlita ett företag som utarbetar och följer underhållsplaner i Göteborg.

Albert har sålt sitt företag med stor realisationsvinst. Hans mål har varit att leva ett pensionärsliv men han vill gärna ha en god avkastning på sitt kapital. Att sätta pengarna på ett bankkonto ger inga större ränteintäkter. En god vän råder honom därför att köpa några hyresfastigheter i utkanten av Göteborg. Albert har följt rådet men inser direkt att han inte har kompetens för att sköta fastigheter.

Hur ska han lösa detta dilemma? “Du kan ju låta en firma som jobbar med fastighetsförvaltning sköta dina hus”, säger hans gode vän. “Jag känner ett företag vars affärsidé är att upprätta hållbara underhållsplaner i Göteborg”.

Trygg förvaltning och underhållsplaner i Göteborg

Ja, varför ska jag jobba dagligen med sådan verksamhet som jag inte begriper mig på, frågar sig Albert. “Jag tar kontakt med firman som min gode vän föreslog och höra vad de kan göra för mig och mina fastigheter”. Det visar sig att firman kan utföra skräddarsydda lösningar inom fastighetsförvaltning och Albert ber att få en offert på uppdraget.

Eftersom firman har utvecklat många och hållbara underhållsplaner i Göteborg, kan företaget snabbt dra igång projektet. När planen väl är utarbetad tar företaget på sig att utföra de underhållsjobb som ingår i planerna. För Albert är det viktigt att hans fastigheter får ett gott rykte som gör att hans lägenheter blir attraktiva för gamla och nya hyresgäster.

Detaljerade underhållsplaner i Göteborg

Efter några veckor får Albert ett utkast till underhållsplan som sträcker sig femton år fram i tiden. I planen framgår vilket ansvar förvaltaren tar för den dagliga driften. En mardröm för en fastighetsägare är att behöva göra stambyten i husen. Förvaltaren ska med jämna mellanrum låta inspektera ledningarna och vid behov högtrycksspola dem.

Eftersom Albert har jobbat som egenföretagare i sitt liv, vet han att det är viktigt att vara framsynt och ha planer för att parera händelser i omvärlden som kan påverka hans företags ekonomi. Han bekymrar sig för framtida kostnader för elektricitet. Han ber förvaltaren att utarbeta planer för att installera solceller på husens tak. Firman får också i uppdrag att se över husens energiförbrukning och undersöka om alltför mycket av värmen ventileras bort istället för att återvinnas med en värmeväxlare.