Kategorier
Markarbete

Korrekta markarbeten: En nyckel för framgångsrik byggnation

Inget byggprojekt kan påbörjas utan markarbeten. Rätt utförda markarbeten är en avgörande förutsättning för en korrekt genomförd byggnation och kan förhindra stora och små katastrofer!

Byggprojekt pågår ständigt runt omkring oss, även om de oftast är osynliga för våra medvetna ögon. Det är först när de kommer i vägen för våra aktiviteter, som att köra bil eller annat, som vi vaknar och blir medvetna om deras närvaro. Byggprojekt och anläggningar ger oss vägar och byggnader, bland annat. Precis som med de flesta saker blir resultatet inte bättre än det arbete som läggs ner. Ett korrekt och väl utfört markarbete är avgörande för hur resten av byggprocessen kommer att utvecklas. En ny väg är otänkbar utan korrekta beräkningar som sedan omvandlas och genomförs, och ger en grund som ska hålla i stort sett för evigt. En byggnad där människor ska vistas kan aldrig vara säker utan yrkeskunnande och engagemang från den som skapar grunden.

Vad ingår i begreppet ”markarbeten”?

Om vi tänker på en byggnad som ett exempel är det ganska självklart att grävning och dränering är de första stegen. Beroende på markens beskaffenhet kan det även vara nödvändigt med sprängning innan något annat kan färdigställas. Målet är en plan och stabil yta. Det behövs utrymme inte bara för själva husgrunden utan också för ventilation, el, VA och andra anläggningar. Markarbetet tar upp plats, kräver organisation och expertkunskap. De olika momenten måste utföras i en bestämd ordning. Ibland kan även rivning vara nödvändigt i samband med markarbetena, exempelvis om det redan finns strukturer på platsen. Platsens förutsättningar avgör om det är mer grävning eller mer sprängning som behövs, men oftast krävs båda delar.

Fortsättning följer

När ett effektivt och framgångsrikt projekt har grundats är det långt ifrån klart. Men man kan känna sig trygg och nöjd över att det går att bygga vidare på det solida arbete som har utförts. Vad är nästa steg? Inom markarbetets värld finns det också mycket efterarbete och finlir. När en byggnad är färdigställd är få nöjda med att den står på en obehandlad lervälling där man måste vänta flera år på att grönskan ska ta över, och då oftast i form av ogräs. Det krävs plattsättning, stenläggning och asfaltering.

Genom markarbeten har vi inte bara åstadkommit en byggnad utan också en väl fungerande och estetiskt tilltalande utomhusmiljö. Gångvägar och grönytor, ytor där bilar och andra fordon kan köra, samt stenläggning och plattsättning där människor kan sitta och njuta av vår korta svenska sommar.