Kategorier
Bygg

Dina stålkonstruktioner kan ha varit en termos

Stålkonstruktioner är inte bara hållbara på grund av att de tål hög belastning. Stål återvinns i stor utsträckning. Hur många liv har din stålhall levt?

Om du behöver en stor byggnad för till exempel lager eller industri är stålkonstruktioner ett alternativ till att bygga av till exempel trä. En fördel med stålställningar är att de håller länge och har väldigt hög bärighet. Men hur bra är egentligen stål för miljön och klimatet? Det finns mycket att säga om det.

Stålhallar kan byggas i alla möjliga former och storlekar. Att de är jämförelsevis billiga att sätta upp har gjort dem till ett populärt val när det ska byggas större lokaler. Du har säkert hört att stålproduktion har en stor påverkan på klimatet. Det är förvisso sant men idag finns det faktiskt återvunnet stål. Förmodligen har du redan använt det utan att tänka på det.

Stålkonstruktioner är ofta till hälften återvunnet stål

Utvinningen av stål ur järnmalm släpper ut stora mängder koldioxid. Idag vet alla att det har en negativ effekt på klimatet. Faktum är att järn- och stålindustrin står för de största utsläppen bland Sveriges industrier. Siffrorna varierar men ungefär 5,5 miljoner ton koldioxid frigörs i luften till följd av stålproduktionen i Sverige.

Mot bakgrund av detta är det lätt att dra slutsatsen att stål är dåligt för klimatet. Men stål är också ett material som kan återvinnas, dessutom kan det återvinnas flera gånger. Det innebär att materialet kan återbrukas i nya produkter utan att kvaliteten påverkas. Många stålkonstruktioner består idag till hälften av återvunnet stål.

Dina stålkonstruktioner har förmodligen levt många liv

Många menar att stål idag är ett av världens mest återvunna material. Skrot som skickas till återvinning kan smältas ner och bli till nya produkter. Hållfastheten är i princip lika bra som när stålet först togs upp ur bergen och blev till just stål. Stål är ett av få material som kan återvinnas hur mycket som helst.

Den enda anledningen till att stålställningar inte består till hundra procent av återvunnet stål är att det inte finns tillräckligt mycket skrot för att möta efterfrågan på stål. Men en stålhall har förmodligen levt många liv innan den blev ditt lager. Din stålkonstruktion kanske har varit en bil eller en kaffetermos i sitt tidigare liv. För mer informaiton se stålkonstruktioner.nu.

Kategorier
Byggvärme

Byggvärme – en detalj som gör skillnad

Att vi lever i ett nordiskt klimat innebär större utmaningar i samband med att byggprojekt ska genomföras. Ser man till exempelvis motsvarande projekt i Spanien och Italien så blir dessa lite enklare att styra sett till att vädret inte har samma påverkan. 

Vår svenska vinter med kalla minusgrader och snö gör att byggprojekt måste planeras på ett tydligare sätt. Byggvärme är i det sammanhanget en enskild detalj som har en enorm påverkan – sett ur många olika perspektiv. 

Byggvärme genom en extern källa – exempelvis en pelletspanna – gör att värme kan spridas genom lokalerna och över arbetsplatsen. Detta innebär dels att de anställda som arbetar med byggprojektet får en bättre arbetsmiljö och att de kan arbeta utan att frysa. Dels så handlar det även om att byggvärme påverkar olika material. 

Byggvärme ger effektiva projekt 

Ett sådant handlar om betong där byggvärme dels hjälper till med härdningen och ser till att betongen inte fryser. Dels så handlar det också om att byggvärme ser till att betongen når den fuktighetsgrad som finns reglerad för att man ska kunna ta nästa steg i processen. 

Det senare innebär alltså konkret att byggvärme påverkar hur pass lång tid ett byggprojekt tar – och att detta i allra högsta grad är en fråga som blir avgörande kring hur man håller tidsplanen och slipper betala vite som byggföretag. 

Rätt byggvärme – anlita en kunnig partner 

Det finns olika lösningar och olika sätt att erbjuda byggvärme till olika byggprojekt. Och, det finns även en uppsjö av företag som erbjuder dessa olika alternativ. Viktigt är att man väljer ett företag som dels kan visa upp god vana av att installera byggvärme och som kan styrka detta genom referenser. Dels så måste man även säkerställa att man erbjuds rätt lösning för det projekt man driver – och inom den budget man har.

 Viktig baserat på detta är att partnern inom byggvärme också kopplas in tidigt i processen. Det ger en skräddarsydd lösning som optimeras både mot behov och budget. Kort sagt: se alltid till att denna nyckelfråga hanteras på ett tidigt stadium – och av rätt partner. För mer information gå in på bygg-värme.se.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare på Lidingö löser problem i bostadshus

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter kan ofta behöva anlita VVS-tekniker. En rörmokare på Lidingö erbjuder jour och kommer omedelbart vid behov.

För den som äger flerfamiljshus är en duktig rörmokare ovärderlig. Det finns ingen hejd på de problem som kan dyka upp i ett hus vad gäller värme, ventilation och sanitet. Ett värmeelement blir plötsligt alldeles för kallt och kan behöva luftas. Det bildas dimma på en badrumsspegel därför att ventilationen inte funkar. Och givetvis sätts avloppen igen när olämpliga ting har spolats ut i en vask eller en toalett.

Flera frekventa och enkla problem kan självklart åtgärdas av en duktig fastighetsskötare. Men ibland krävs det insatser från en utbildad VVS-tekniker eller rörmokare. En rörmokare har teoretiskt och praktiskt kunnande, men har dessutom instrument och verktyg som gör att problem kan lokaliseras och åtgärdas. 

Rörmokare på Lidingö rycker ut med kort varsel

Akuta problem som dyker upp går enligt definitionen inte att planera. Däremot är det bra att ha en plan för vad som ska göras om en vattenläcka plötsligt uppstår och vem som ska kontaktas. Ett nära samarbete med en VVS-firma med duktiga och alerta rörmokare är alltid att rekommendera för en seriös fastighetsägare.

Problem i ett hyreshus tycks alltid inträffa vid de mest olämpliga tillfällena. Ett elavbrott är alltid en katastrof klockan 15.00 på julafton. En julafton utan Kalle Anka blir ingen riktig jul. En värre olycka är dock ett vattenläckage eller en oövervinnerlig propp i en vask eller en toalett. Inför sådana malörer är det bra att veta att en rörmokare på Lidingö rycker ut akut.

Säkra installationer med rörmokare på Lidingö

Du äger ett mindre bestånd av hyresfastigheter. Husen är av äldre datum och behovet av modernisering är betydande. Nya vaskar och diskmaskiner ska sättas in i köken och toaletter och badrum ska renoveras helt och hållet. Det betyder att nya rördragningar ska göras och därför kontaktar du en VVS-firma med rörmokare på Lidingö.

Firman börjar med att undersöka befintliga rörstammar för att säkerställa att det inte finns sprickor eller andra skador på avloppsledningarna. Du får dock rekommendationen att låta högtrycksspola alla ledningar innan de nya installationerna ska göras. Även ventilationen från badrummen ska åtgärdas, eftersom befintliga badkar ska rivas ut och ersättas med duschar som ger upphov till vattenånga som måste dras ut. 

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare i Haninge gör livet enklare

Det är en fantastisk känsla att flytta in i en helt ny lägenhet. När rörmokaren i Haninge har gjort sitt är det bara att flytta in och börja leva livet.

Lägenheten som Eva hade fått tag på var helt ny, ingen hade någonsin bott där innan. Det var en otrolig känsla, tyckte Eva. Allt var helt nytt och skinande rent . Inte en skråma eller fläck någonstans. Det var nästan så att hon undrade om hon skulle våga röra sig där hemma i början.

Nu hade hon fått nycklarna och var tillåten att flytta in. Men hon ville att allt skulle vara klart först. Det mesta var i och för sig på plats. Tapeterna var uppsatta och golven lagda. Det enda som fattades var diskmaskin och tvättmaskin som skulle installeras följande dag efter att ha fraktats dit av rörmokaren.

Rörmokare installerade på ett nafs

Morgonen därpå hade hon vaknat tidigt hos sina föräldrar där hon bodde tillfälligt. Efter att ha gjort sig i ordning åkte hon till lägenheten för att släppa in en rörmokare i Haninge som skulle komma med den tvättmaskin och diskmaskin som skulle installeras. Strax efter att hon var på plats kom denne för att börja jobba.

Eva passade på att mäta fönster för att senare på dagen åka och köpa gardiner och gardinstänger. De pysslade var för sig under en timme och när Eva var klar startade hon kaffebryggaren som var en av de få saker som flyttat in. När rörmokaren var klar bjöd hon på en kopp och de språkade lite innan denne for vidare till nästa uppdrag. För mer information se rörmokarehaninge.se.

Kategorier
Bergvärme

Bergvärme för fastigheter och industrier i Göteborg

Med bergvärme kan man till en låg kostnad både värma och kyla stora fastigheter och industrier i Göteborg. Ta hjälp av ett företag med totalentreprenad.

En bergvärmepump kan producera värme, varmvatten och kyla året om och påverkas inte alls av årstidernas växlingar. Därför passar bergvärme också i större kommersiella fastigheter, flerfamiljshus och industrier. En bergvärmepump tar tillvara på den solenergi som finns lagrad långt nere i berggrunden och räknas därför som en miljövänlig energikälla fast att den drivs med el.

Vill man göra bergvärmepumpen helt grön och även sänka sina elräkningar installerar man solceller på taket och producerar själv den el som anläggningen behöver. Installation av bergvärme görs i flera steg och börjar alltid med en projektering och undersökning för att ta reda på om det finns tillräckligt med bergvärme i marken. 

Säkrast med totalentreprenad när man ska installera bergvärme

Vill man installera en bergvärmepump i Göteborg måste man först ansöka om tillstånd att få anlägga en energibrunn. När detta sedan är beviljat tar man kontakt med några olika företag som är experter på bergvärme och som erbjuder totalentreprenad. Det finns vissa fördelar med att ett och samma företag är ansvarigt för hela projektet.

Dels blir det billigare och man slipper skriva avtal med flera olika firmor. Men man slipper också företag som skyller ifrån sig på varandra om något skulle gå fel. Viktigt är också att välja en lite mer erfaren entreprenör då det är mycket som kan gå fel vid själva borrningen av energibrunnen.

Kategorier
Markarbete

Korrekta markarbeten: En nyckel för framgångsrik byggnation

Inget byggprojekt kan påbörjas utan markarbeten. Rätt utförda markarbeten är en avgörande förutsättning för en korrekt genomförd byggnation och kan förhindra stora och små katastrofer!

Byggprojekt pågår ständigt runt omkring oss, även om de oftast är osynliga för våra medvetna ögon. Det är först när de kommer i vägen för våra aktiviteter, som att köra bil eller annat, som vi vaknar och blir medvetna om deras närvaro. Byggprojekt och anläggningar ger oss vägar och byggnader, bland annat. Precis som med de flesta saker blir resultatet inte bättre än det arbete som läggs ner. Ett korrekt och väl utfört markarbete är avgörande för hur resten av byggprocessen kommer att utvecklas. En ny väg är otänkbar utan korrekta beräkningar som sedan omvandlas och genomförs, och ger en grund som ska hålla i stort sett för evigt. En byggnad där människor ska vistas kan aldrig vara säker utan yrkeskunnande och engagemang från den som skapar grunden.

Vad ingår i begreppet ”markarbeten”?

Om vi tänker på en byggnad som ett exempel är det ganska självklart att grävning och dränering är de första stegen. Beroende på markens beskaffenhet kan det även vara nödvändigt med sprängning innan något annat kan färdigställas. Målet är en plan och stabil yta. Det behövs utrymme inte bara för själva husgrunden utan också för ventilation, el, VA och andra anläggningar. Markarbetet tar upp plats, kräver organisation och expertkunskap. De olika momenten måste utföras i en bestämd ordning. Ibland kan även rivning vara nödvändigt i samband med markarbetena, exempelvis om det redan finns strukturer på platsen. Platsens förutsättningar avgör om det är mer grävning eller mer sprängning som behövs, men oftast krävs båda delar.

Fortsättning följer

När ett effektivt och framgångsrikt projekt har grundats är det långt ifrån klart. Men man kan känna sig trygg och nöjd över att det går att bygga vidare på det solida arbete som har utförts. Vad är nästa steg? Inom markarbetets värld finns det också mycket efterarbete och finlir. När en byggnad är färdigställd är få nöjda med att den står på en obehandlad lervälling där man måste vänta flera år på att grönskan ska ta över, och då oftast i form av ogräs. Det krävs plattsättning, stenläggning och asfaltering.

Genom markarbeten har vi inte bara åstadkommit en byggnad utan också en väl fungerande och estetiskt tilltalande utomhusmiljö. Gångvägar och grönytor, ytor där bilar och andra fordon kan köra, samt stenläggning och plattsättning där människor kan sitta och njuta av vår korta svenska sommar.