Kategorier
Rörmokare

Rörmokare på Lidingö löser problem i bostadshus

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter kan ofta behöva anlita VVS-tekniker. En rörmokare på Lidingö erbjuder jour och kommer omedelbart vid behov.

För den som äger flerfamiljshus är en duktig rörmokare ovärderlig. Det finns ingen hejd på de problem som kan dyka upp i ett hus vad gäller värme, ventilation och sanitet. Ett värmeelement blir plötsligt alldeles för kallt och kan behöva luftas. Det bildas dimma på en badrumsspegel därför att ventilationen inte funkar. Och givetvis sätts avloppen igen när olämpliga ting har spolats ut i en vask eller en toalett.

Flera frekventa och enkla problem kan självklart åtgärdas av en duktig fastighetsskötare. Men ibland krävs det insatser från en utbildad VVS-tekniker eller rörmokare. En rörmokare har teoretiskt och praktiskt kunnande, men har dessutom instrument och verktyg som gör att problem kan lokaliseras och åtgärdas. 

Rörmokare på Lidingö rycker ut med kort varsel

Akuta problem som dyker upp går enligt definitionen inte att planera. Däremot är det bra att ha en plan för vad som ska göras om en vattenläcka plötsligt uppstår och vem som ska kontaktas. Ett nära samarbete med en VVS-firma med duktiga och alerta rörmokare är alltid att rekommendera för en seriös fastighetsägare.

Problem i ett hyreshus tycks alltid inträffa vid de mest olämpliga tillfällena. Ett elavbrott är alltid en katastrof klockan 15.00 på julafton. En julafton utan Kalle Anka blir ingen riktig jul. En värre olycka är dock ett vattenläckage eller en oövervinnerlig propp i en vask eller en toalett. Inför sådana malörer är det bra att veta att en rörmokare på Lidingö rycker ut akut.

Säkra installationer med rörmokare på Lidingö

Du äger ett mindre bestånd av hyresfastigheter. Husen är av äldre datum och behovet av modernisering är betydande. Nya vaskar och diskmaskiner ska sättas in i köken och toaletter och badrum ska renoveras helt och hållet. Det betyder att nya rördragningar ska göras och därför kontaktar du en VVS-firma med rörmokare på Lidingö.

Firman börjar med att undersöka befintliga rörstammar för att säkerställa att det inte finns sprickor eller andra skador på avloppsledningarna. Du får dock rekommendationen att låta högtrycksspola alla ledningar innan de nya installationerna ska göras. Även ventilationen från badrummen ska åtgärdas, eftersom befintliga badkar ska rivas ut och ersättas med duschar som ger upphov till vattenånga som måste dras ut.