Kategorier
Bygg

Håll poolen ren och fin med ett pooltak

Att behöva städa rent poolen innan du kan ta dig ett dopp är ingen höjdare. Med ett pooltak kan du dock skydda poolen från all möjlig smuts och hoppa i vattnet på en gång för att svalka dig.

Vilken dröm det är att ha en egen pool i trädgården. Somriga och soliga dagar slipper du trängas med tusentals turister på stranden. Du slipper känna den där knastriga smaken av sand som hamnar i maten, och du slipper hitta samma sand i kläderna flera månader efter strandbesöket. Poolen i trädgården är perfekt. Om det inte vore för en sak. Att det hela tiden blåser ned massa skräp och smuts i den. Det är inte jättekul att behöva ägna en bra timme med att städa poolen varje morgon innan du kan ta dig det där svalkande doppet. Det där är dock någonting som du enkelt kan lösa med hjälp av ett pooltak.

Bada mer och städa mindre med ett pooltak

Ett pooltak förebygger så mycket tråkigt arbete för dig. När du har badat klart för dagen avslutar du helt enkelt med att fälla över taket över poolen. Då håller den sig ren och fin fram till nästa gång du ska använda den. Alla pinnar och löv, allt grus och skräp, ingenting tar sig förbi taket. Och det är förstås det som är hela poängen. Den arbetsinsats det innebär att fälla taket är betydligt behagligare än att behöva städa poolen hela tiden. Dessutom är det såklart också bättre för poolen och poolvattnet.

Kategorier
Bygg

Säkrad tomt med trädfällning på Värmdö

Träd är både vackra och nödvändiga men det är inte alltid de kan stå kvar. Sjukdom och ålder tar ut sin rätt och då är det dags för trädfällning på Värmdö. Att undvika skador är en prioritet.

Det är träd och deras placering som gör din tomt skyddad och vacker. Träd reglerar vatten i marken och mildrar stormvindar. De skyddar mot de nyfiknaste grannar. Tyvärr är dock träd varken odödliga eller immuna mot sjukdomar. De behöver kontrolleras och tas omhand.

Ett sjukt träd eller ett träd med skadade delar kan utgöra en stor fara. Faller trädet eller grenar kan både egendom och människor eller djur skadas allvarligt. När träd blivit tillräckligt gamla kan de ruttna inifrån och måste tas bort snarast. För en amatör kan det ibland vara svårt att skilja friska och sjuka träd åt.

Trädfällning måste lämnas till proffs

Träd och grenar är oväntat tunga. Har man inte insett det tidigare kommer man att märka det om man försöker dra bort en fallen gren av måttlig tjocklek. Det är inte svårt att förstå vad som skulle kunna hända om ett träd ramlar åt fel håll. Värmdö är dessutom utsatt för hårda vindar emellanåt.

Anlita en kunnig arborist för både riskbedömning och för trädfällning på Värmdö. Där finns kunskapen om hur man fäller ett medelstort eller riktigt stort träd korrekt och utan risker. De har resurserna och erfarenheten och inte minst redskapen. Vill du inte ha gräsmattan full med träd, grenar och kvistar efter fällningen tar de hand om den biten också.

Kategorier
Bygg

Takläggare räddar tak i Nyköping

Taket är den viktigaste delen på huset och det är av största vikt att du ser till att det är helt och korrekt utfört. Varje dag arbetar takläggare i Nyköping med läggning och reparationer av tak.

Det finns två delar på huset som kan skapa mycket dyra skador om de är trasiga eller dåligt utförda: taket och grunden. Men av de två är det oftast taket som står för de vanligaste reparationerna och skadorna. Ibland kan det bero på att det blåst kraftigt eller att något har fallit ner på taket och skadat det. Men ibland kan det bero på att taket är gammalt eller att det till och med är dåligt utfört. Därför arbetar takläggare i Nyköping varje dag med allt ifrån att anlägga helt nya tak till att laga äldre tak. Och även i vissa fall får de rycka ut för att lägga om tak som någon annan har försökt lägga med ett dåligt resultat.

Varför takläggare är viktiga

Att lägga ett tak är en konst i sig. Det ska till ett flertal lager och moment innan taket är färdigt. Men det är dessutom olika sätt att lägga taket på beroende på taklutning och vilken takbeklädnad du önskar. Till det kommer även faktorer som om du har en skorsten eller annat som gör att takläggaren måste täta extra partier. Det är därför som det är mycket klokt att anlita en professionell takläggare istället för att försöka dig på att lägga taket helt själv. Läs mer om takläggning på denna webbsida: takläggarenyköping.se

Kategorier
Bygg

Se till att köpa rätt typ av container till det du ska göra

Det är viktigt att köpa rätt typ av container, beroende på vad som ska förvaras i containern. Det finns olika typer av containrar beroende på vad som ska göras och hur den ska fraktas.

Har ni för vana att storstäda gården varje vår och höst? Då kan det vara praktiskt med containrar. Har man containrar som man kan sortera avfall i så går städningen snabbt och enkelt. Har du lantbruk kan en skräddarsydd container som är anpassad för dina behov kommer väl till pass. Då är det sedan bara att ringa så kan soptippen hämta avfallet när den är full.

Rätt container för varje tillfälle

Att köpa rätt typ av container för varje tillfälle är riktigt viktigt. Det finns sådana som är anpassade för att kunna frakta dem på liftdumper, frontlastare och baklastare. Men det finns också kombicontainrar och en modell vid namn Bigab. Behöver du skräddarsydda lösningar för något speciellt behov eller användningsområde så finns det leverantörer som kan göra sådana anpassningar.

En container ska vara hållbar, säker att använda och anpassad efter hur den ska fraktas till och från platsen samt vad den ska användas till. Vill du ha en speciell färg och kanske även en företagslogga på den så kan den oftast levereras enligt önskemål. Jobbar du exempelvis med kemikalier och oljor så är det viktigt att du köper en miljöcontainer som kan hantera sådana avfall. Farliga kemikalier får inte läcker ut i naturen och brandfarligt avfall bör förvaras på ett säkert sätt.

Kategorier
Bygg

Få ditt drömboende genom att köpa ett nyckelfärdigt hus

Drömmer du om att bygga ett eget hus men har inte kunskapen om hantverket? Då kan det vara rätt för dig att köpa ett nyckelfärdigt hus. På det viset får du huset du vill ha men slipper bygga.

Om du inte är kunnig inom byggnation, men ändå vill ha ett helt nytt hus, så kan du välja att köpa ett nyckelfärdigt hus. Det är helt enkelt ett hus där hustillverkaren har tagit fullt ansvar för allt från markarbeten, grundläggning och husbyggnation. Du behöver bara fatta alla beslut gällande vilket hus du vill ha och sedan invänta att få nyckeln i din hand. För många är det ett bra sätt att bygga hus på, där du hela tiden kan känna dig säker på att allt utförs på ett korrekt och bra sätt. Innan du får din nyckel och kan flytta in, sker en besiktning där allt ska vara godkänt och klart. Därefter får du dessutom en garanti som gäller under några år, ifall något fel skulle uppstå.

Köpa nyckelfärdigt hus enligt din smak

Det kanske låter trist att köpa ett nyckelfärdigt hus, men det innebär inte att du måste köpa ett hus som är helt färdigt. Dels finns det en mängd olika hus att välja bland på marknaden, dels finns det alltid en mängd val som du kan göra gällande planlösning, funktioner och ytskikt. I vissa fall kan du till och med göra en del ytterligare ändringar från ett av hustillverkarens kataloghus.

Kategorier
Bygg

Säkrare lokaler med brandtätning

Ingen är omedveten om att brand är en fara i alla sorters lokaler. Däremot kan inte alla ha kunskaper om alla åtgärder som kan behövas. Brandtätning är en viktig del av brandbekämpning.

Att arbeta metodiskt med brandbekämpning är att tänka flera steg längre. Ibland handlar det också om att tänka om och lära nytt. Sedan ganska många år har nybyggda byggnader konstruerats enligt principen om brandceller, men vad är det? Inte enkelt för den som inte arbetar med saken dagligdags men väl värt att lära.

Brandceller bygger på principen om att begränsa en brand. Den ska helt enkelt inte kunna sprida sig vidare från det utrymme där den uppstått. Att begränsa spridning och därmed skador på människor och egendom är A och O. Brandtätning spelar då en viktig roll.

Brandtätning för genomföring

I alla typer av byggnader finns strukturer som är genomförande. Det betyder att de leder från ett utrymme till ett annat. De vanligaste är rörledningar, ventilation och i vissa fall data. Där de går igenom en vägg och fortsätter till nästa brandcell finns också passage för rökgaser. Där måste alltså tätas helt tätt för att förhindra att brandcellens skydd bryts.

Kontroll ska göras med jämna mellanrum och då renovering eller utbyggnad sker. Man tätar med massa som tål mycket höga temperaturer. Genom att säkra brandcellen med brandtätning kan branden stängas inne och kommer inte att kunna fortsätta till andra delar av byggnaden. Att ta kontakt med en kompetent firma kan i förlängningen rädda både liv och egendom. Läs mer om brandtätning på denna hemsida: brandtätning.net

Kategorier
Bygg

Säkrare hus med brandisolering

Få av oss räknar förstås med att huset ska börja brinna. Ett av de bästa skydd vi kan ha, hemma och på arbetsplatsen, är beredskap. Skydda din fastighet med brandisolering innan något hänt.

Bränder i fastigheter är inte något som man kan ha full kontroll över, trots olika åtgärder. De beror ofta på faktorer som vi inte rår över. En vanlig orsak som enkelt kan åtgärdas är dålig installation av el, andra orsaker kan vara åskväder. Vi kan inte förhindra allt, men vi kan vara beredda.

Det finns faktiskt åtgärder som fördröjer brand och som gör att den kan släckas enklare och snabbare. I förlängningen kan brandisolering rädda liv och egendom. Det används ofta i offentliga lokaler och på arbetsplatser, men fungerar lika bra i det privata hemmet.

Hur fungerar brandisolering?

Brandisolering bygger på idén att begränsa bränder rumsmässigt. Man bygger in utrymmen och bärande strukturer och rörkonstruktioner med extremt brandtåliga material. Vanligen används stenull. Genom denna ganska enkla åtgärd kan brand begränsas till det utrymme där den startat. Istället för en total brand som förstör en hel fastighet får man en mindre brand i ett begränsat utrymme.

Brandsäkerhet är viktigt för alla. På arbetsplatsen ska numer själva konstruktionen byggas med principer som hindrar spridning av brand från första början. Är detta inte redan gjort bör du som fastighetsägare ordna saken. Det sparar liv, det sparar material och hjälper räddningstjänsten i deras många gånger svåra arbete.

Ta kontakt med en firma med erfarenhet och kompetens för en offert. Läs mer om brandisolering på denna hemsida: https://www.brandisolering.nu/

Kategorier
Bygg

Ett nytt tak höjer värdet på huset

En takomläggning är för de flesta en stor kostnad, men ett nytt tak höjer också värdet på huset. Men det kräver mycket arbete och rätt kunskap. Därför väljer många att anlita en takläggare.

Det går att själv lägga om taket men då gäller det att man är noga och vet hur man gör. Dåligt fästa skarvar och material som inte ligger perfekt gör att avrinningen inte fungerar optimalt. Detta leder förr eller senare till att vatten letar sig in och snart har man fuktskador inne i huset. Att själv sköta takomläggningen är därför inte att rekommendera.

Några av de vanligaste takmaterialen är tegel, betong, plåt, papp och shingel. Oftast lägger man samma takmaterial som tidigare när man lägger om taket, men man kan även byta. Det takmaterial man väljer ska helt passa till huset men också till övriga hus i området. Därför måste man oftast ansöka om bygglov innan man byter taktyp.

Anlita en erfaren och skicklig takläggare

Det är viktigt att man anlitar en erfaren takläggare i Göteborg när man ska lägga om taket. De har rätt kunskap och vet var de svagaste punkterna på ett tak sitter. Genom att anlita en riktig takläggare får man även garanti på arbetet och de använder sig också bara av högkvalitativa material. Men det kan vara bra att ta in kostnadsförslag och referenser från mer än en takläggare och sedan jämföra. För att komma ner i pris kan man som privatperson även använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden.

Kategorier
Bygg

Bygg ut och slipp flytta

Har familjen vuxit och behöver mer yta? Ett sätt att få mer plats kan vara att bygga ut. En tillbyggnad kan ge det extra sovrum och badrum som ni behöver. Det är dessutom ett roligt byggprojekt.

Planering är a och o i alla byggprojekt och det gäller att börja i god tid. Sätt en budget och planera sedan efter den. Det underlättar alltid att ta hjälp av en arkitekt och det behövs också ritningar för att man ska kunna ansöka om bygglov. Men är det en enklare tillbyggnad brukar byggföretaget också kunna hjälp till med ritningar. Därför kan det vara bra att tidigt se sig om efter en bra och pålitlig byggfirma. Då kan man även få bra tips och råd om själva utformningen av tillbyggnaden, men även hjälp med materialval och andra smarta lösningar.

Smidigt med totalentreprenad

För att få en tillbyggnad som fungerar bra och uppfyller byggregler och andra bestämmelser gäller det att anlita rätt hantverkare. Till en utbyggnad kan man behöva hjälp av både snickare, elektriker, vvs-tekniker med flera. Det innebär att det kan bli många kontrakt som måste skrivas och en hel del arbete med att se till att rätt hantverkare kallas in i rätt tid för de olika momenten. Men det går att komma runt detta genom att istället anlita en byggfirma som erbjuder totalentreprenad. Då blir ett och samma företag ansvarigt för hela byggprojektet och att allt fungerar och går rätt till. Det blir ofta dessutom billigare och utbyggnaden blir också klar för slutbesiktning snabbare. Mer information om tillbyggnad hittar du här: tillbyggnadstockholm.nu

Kategorier
Bygg

Du kan få trettio extra kvadratmeter

Är det precis det som behövs för att ni ska kunna ta emot gäster i sommar? Kanske blir det lagom för tonåringen som ännu inte hittat egen lägenhet, eller så blir det familjens nya pysselrum.

Att bygga utan bygglov tilltalar många. Det känns enklare, billigare och friare. Ett Attefallshus kan byggas utan bygglov och räknas som en komplementbyggnad. Den får vara upp till 30 kvadratmeter och kan byggas på tomten.

Det är viktigt att reglerna för Attefallshus hålls för att den ska bli godkänd. Det absolut enklaste är att anlita en firma i Stockholm, som kan reglerna, och som bygger ditt Attefallshus utifrån dina önskemål. Det är ju ändå en byggnad som ska stå på tomten i många år, och då är det viktigt med kvalitet både i material och utförande.

Färdiga modeller med loft

Attefallshus kan ha avlopp och vara vinterbonade. Det betyder att det är ett komplett minihus som är fristående från huvudbyggnaden på samma tomt. Därför är det viktigt att det smälter in i miljön och passar tillsammans med befintliga byggnader.

Det finns ett flertal färdiga modeller att välja på, och de kan anpassas till de önskemål man har. Eller så kan man beställa en helt egen modell. Oavsett om man väljer ett klassiskt sadeltak eller pulpettak, kan man ha ett loft, som ger extra utrymme. När du bestämt dig, planerar du tillsammans med leverantören hur ditt hus ska se ut och hur det ska levereras och byggas. Det tillverkas och levereras sedan nyckelfärdigt. Klart för inflyttningskalas! Mer info om Attefallshus här: attefallshusstockholm.nu