Kategorier
Bygg

Dina stålkonstruktioner kan ha varit en termos

Stålkonstruktioner är inte bara hållbara på grund av att de tål hög belastning. Stål återvinns i stor utsträckning. Hur många liv har din stålhall levt?

Om du behöver en stor byggnad för till exempel lager eller industri är stålkonstruktioner ett alternativ till att bygga av till exempel trä. En fördel med stålställningar är att de håller länge och har väldigt hög bärighet. Men hur bra är egentligen stål för miljön och klimatet? Det finns mycket att säga om det.

Stålhallar kan byggas i alla möjliga former och storlekar. Att de är jämförelsevis billiga att sätta upp har gjort dem till ett populärt val när det ska byggas större lokaler. Du har säkert hört att stålproduktion har en stor påverkan på klimatet. Det är förvisso sant men idag finns det faktiskt återvunnet stål. Förmodligen har du redan använt det utan att tänka på det.

Stålkonstruktioner är ofta till hälften återvunnet stål

Utvinningen av stål ur järnmalm släpper ut stora mängder koldioxid. Idag vet alla att det har en negativ effekt på klimatet. Faktum är att järn- och stålindustrin står för de största utsläppen bland Sveriges industrier. Siffrorna varierar men ungefär 5,5 miljoner ton koldioxid frigörs i luften till följd av stålproduktionen i Sverige.

Mot bakgrund av detta är det lätt att dra slutsatsen att stål är dåligt för klimatet. Men stål är också ett material som kan återvinnas, dessutom kan det återvinnas flera gånger. Det innebär att materialet kan återbrukas i nya produkter utan att kvaliteten påverkas. Många stålkonstruktioner består idag till hälften av återvunnet stål.

Dina stålkonstruktioner har förmodligen levt många liv

Många menar att stål idag är ett av världens mest återvunna material. Skrot som skickas till återvinning kan smältas ner och bli till nya produkter. Hållfastheten är i princip lika bra som när stålet först togs upp ur bergen och blev till just stål. Stål är ett av få material som kan återvinnas hur mycket som helst.

Den enda anledningen till att stålställningar inte består till hundra procent av återvunnet stål är att det inte finns tillräckligt mycket skrot för att möta efterfrågan på stål. Men en stålhall har förmodligen levt många liv innan den blev ditt lager. Din stålkonstruktion kanske har varit en bil eller en kaffetermos i sitt tidigare liv. För mer informaiton se stålkonstruktioner.nu.