Kategorier
Bygg

Pålning av instabil mark

Den som ska bygga ett hus eller någon form av anläggning måste se till att marken inte plötsligt ger sig iväg. Förbättra underlaget genom att utföra pålning.

Under de senaste åren har vi blivit medvetna om att vädrets makt blivit alltmer lynnigt och opålitligt. Ihållande regn och våldsamma stormar förekommer oftare än tidigare. En konsekvens av detta är att flera markområden blivit instabila och i några fall har det lett till veritabla jordskred.

Att marken plötsligt försvinner är en obehaglig upplevelse. Sådant leder till att människoliv kan spillas och med största säkerhet går stora ekonomiska värden förlorade. För att förhindra att sådant sker är det viktigt att vid ett bygge undersöka tomtmarken grundligt. Arbetet utförs med metoder som en geotekniker behärskar. Därefter följer markförstärkning med exempelvis pålning.

Pålning inför ett bygge

Du är byggchef för en varuhuskedja som finns i hela landet. Varje år bygger ni nya fastigheter som helst ska ligga i anslutning till större genomfartsleder. Din styrelse har beslutat att bygga ännu ett varuhus och det ska placeras alldeles vid en Europaväg. Du ser dock ett problem framför dig. Tomten där huset ska ligga är redan inköpt men du misstänker att tomten kan bli instabil vid vibrationer från motorvägen.

Tomten ni har köpt behöver inte vara värdelös bara därför att det finns tveksamma jordlager. Du börjar ditt arbete med att beställa en undersökning av en konsultfirma som kan geoteknik. Deras mätningar visar att marken måste stabiliseras för att kunna stå emot trycket från ett varuhus.

Metoder för pålning

Den geotekniker som utfört arbetet föreslår att er tomt ska pålas. Det finns flera olika metoder att förbättra mark. Ett sätt är att borra ned till fast mark eller berg. Därefter sprutas torr kalk och en blandning av cement ner i hålet. Blandningen härdas genom att grundvatten tränger in och på det sättet blir marken stabil. En fördel med metoden är att den i princip blir bullerfri.

De flesta har förmodligen passerat en byggplats där stora maskiner stampar ner pålar i marken med öronbedövande ljud. Där pågår med all sannolikhet betongpålning! Men om det finns block i vägen som måste borras igenom för att nå fast berg, kan pålar av stål användas. Som byggchef kan du rapportera till din styrelse att det nya varuhuset kommer att stå på fast mark efter betongpålning.