Kategorier
Bygg

Säkrare lokaler med brandtätning

Ingen är omedveten om att brand är en fara i alla sorters lokaler. Däremot kan inte alla ha kunskaper om alla åtgärder som kan behövas. Brandtätning är en viktig del av brandbekämpning.

Att arbeta metodiskt med brandbekämpning är att tänka flera steg längre. Ibland handlar det också om att tänka om och lära nytt. Sedan ganska många år har nybyggda byggnader konstruerats enligt principen om brandceller, men vad är det? Inte enkelt för den som inte arbetar med saken dagligdags men väl värt att lära.

Brandceller bygger på principen om att begränsa en brand. Den ska helt enkelt inte kunna sprida sig vidare från det utrymme där den uppstått. Att begränsa spridning och därmed skador på människor och egendom är A och O. Brandtätning spelar då en viktig roll.

Brandtätning för genomföring

I alla typer av byggnader finns strukturer som är genomförande. Det betyder att de leder från ett utrymme till ett annat. De vanligaste är rörledningar, ventilation och i vissa fall data. Där de går igenom en vägg och fortsätter till nästa brandcell finns också passage för rökgaser. Där måste alltså tätas helt tätt för att förhindra att brandcellens skydd bryts.

Kontroll ska göras med jämna mellanrum och då renovering eller utbyggnad sker. Man tätar med massa som tål mycket höga temperaturer. Genom att säkra brandcellen med brandtätning kan branden stängas inne och kommer inte att kunna fortsätta till andra delar av byggnaden. Att ta kontakt med en kompetent firma kan i förlängningen rädda både liv och egendom. Läs mer om brandtätning på denna hemsida: brandtätning.net

Kategorier
Bygg

Säkrare hus med brandisolering

Få av oss räknar förstås med att huset ska börja brinna. Ett av de bästa skydd vi kan ha, hemma och på arbetsplatsen, är beredskap. Skydda din fastighet med brandisolering innan något hänt.

Bränder i fastigheter är inte något som man kan ha full kontroll över, trots olika åtgärder. De beror ofta på faktorer som vi inte rår över. En vanlig orsak som enkelt kan åtgärdas är dålig installation av el, andra orsaker kan vara åskväder. Vi kan inte förhindra allt, men vi kan vara beredda.

Det finns faktiskt åtgärder som fördröjer brand och som gör att den kan släckas enklare och snabbare. I förlängningen kan brandisolering rädda liv och egendom. Det används ofta i offentliga lokaler och på arbetsplatser, men fungerar lika bra i det privata hemmet.

Hur fungerar brandisolering?

Brandisolering bygger på idén att begränsa bränder rumsmässigt. Man bygger in utrymmen och bärande strukturer och rörkonstruktioner med extremt brandtåliga material. Vanligen används stenull. Genom denna ganska enkla åtgärd kan brand begränsas till det utrymme där den startat. Istället för en total brand som förstör en hel fastighet får man en mindre brand i ett begränsat utrymme.

Brandsäkerhet är viktigt för alla. På arbetsplatsen ska numer själva konstruktionen byggas med principer som hindrar spridning av brand från första början. Är detta inte redan gjort bör du som fastighetsägare ordna saken. Det sparar liv, det sparar material och hjälper räddningstjänsten i deras många gånger svåra arbete.

Ta kontakt med en firma med erfarenhet och kompetens för en offert. Läs mer om brandisolering på denna hemsida: https://www.brandisolering.nu/

Kategorier
Måleri

Njut av ett nymålat hem

Längtar du efter att få den där sista touchen som gör att hemmet verkligen känns som ditt? Vänta inte på den längre, ta chansen och måla om i huset. Du behöver inte ens göra målningen själv.

Det är smidigt och enkelt att lämna bort målningen till en målerifirma. De vet vad det innebär att göra en målning och gör vad de kan för att ni ska bli nöjda med arbetet. När man väljer att lämna bort målningen fixar de med allt, de gör det förarbete som krävs samt efterarbetet. De har med sig egna verktyg för att utföra målning, samt stege om det behövs.

De har koll på de senaste trenderna och kan även ge tips och råd om valet av färgen. För att veta vilken färg du ska ha kan du ta hem några testfärger. Målerifirman kan även hjälpa till att ta hem färgen.

Behöver inte bli för dyrt

Är man orolig över kostnaden finns det vissa saker man kan göra för att hålla nere den. Till exempel kanske du själv vill göra en del av förarbetet? Du kan även prata med målerifirman för att se om det är något du kan göra så att det blir billigare. Framförallt ska man inte glömma att man har rätt till rot-avdraget. Detta avdrag gör att du endast betalar 70% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Det blir en stor skillnad, och dessutom gäller det per person, så är ni två som äger bostaden kan båda två nyttja avdraget. Hitta mer information om målare på denna hemsida: målaredanderyd.se

Kategorier
Artiklar

En noga uttänkt strategi

Alla fastigheter och grönytor behöver med jämna mellanrum underhållas, och det är viktigt att vara ute innan behovet dyker upp. Men hur ska man tänka när man skapar planer för underhåll?

Om man vill slippa bli överraskad eller upptäcka ett underhållsbehov i sista minuten så kan man lägga upp underhållsplaner för fastigheten. Det gäller oftast för de som har ett flerbostadshus, men egentligen kan man göra detsamma även om man är en privat husägare. Med hjälp av planer för underhåll kan man se till att utföra underhållet innan läget blir akut. Eller så kan man vara förutseende och ha bokat in eventuell hjälp i god tid innan underhållet är dags. Kanske behöver man även bygga upp en buffert ifall det är en åtgärd med hög kostnad, kanske låna pengar eller höja hyrorna.

Schema för kommande år

I vissa fall är det underhåll som återkommer varje år, eller kanske till och med tätare än så. Men i andra fall kan det vara större underhåll som endast uppkommer med längre intervaller. Eftersom ett hus har en mycket lång livslängd så är det därför klokt att skapa ett schema som sträcker sig långt fram i tiden. Kanske till och med tjugo eller trettio år framåt. Det kan även vara så att schemat kan ändra sig innan man når fram till underhållets tidpunkt. Reparationer eller ökat slitage kan göra att underhållet kan senareläggas eller tidigareläggas. Men vad som än sker så är en underhållsplan en stor trygghet för ägare, fastighetsförvaltare och även för de boende.

Kategorier
Bygg

Ett nytt tak höjer värdet på huset

En takomläggning är för de flesta en stor kostnad, men ett nytt tak höjer också värdet på huset. Men det kräver mycket arbete och rätt kunskap. Därför väljer många att anlita en takläggare.

Det går att själv lägga om taket men då gäller det att man är noga och vet hur man gör. Dåligt fästa skarvar och material som inte ligger perfekt gör att avrinningen inte fungerar optimalt. Detta leder förr eller senare till att vatten letar sig in och snart har man fuktskador inne i huset. Att själv sköta takomläggningen är därför inte att rekommendera.

Några av de vanligaste takmaterialen är tegel, betong, plåt, papp och shingel. Oftast lägger man samma takmaterial som tidigare när man lägger om taket, men man kan även byta. Det takmaterial man väljer ska helt passa till huset men också till övriga hus i området. Därför måste man oftast ansöka om bygglov innan man byter taktyp.

Anlita en erfaren och skicklig takläggare

Det är viktigt att man anlitar en erfaren takläggare i Göteborg när man ska lägga om taket. De har rätt kunskap och vet var de svagaste punkterna på ett tak sitter. Genom att anlita en riktig takläggare får man även garanti på arbetet och de använder sig också bara av högkvalitativa material. Men det kan vara bra att ta in kostnadsförslag och referenser från mer än en takläggare och sedan jämföra. För att komma ner i pris kan man som privatperson även använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden.

Kategorier
Renovering

Anlita certifierade hantverkare för din badrumsrenovering

Vid våtrumsrenovering krävs en hel del olika kompetenser och certifikat. Om du inte anlitar utbildat folk som utför renoveringen på rätt sätt, finns risk att din försäkring inte gäller.

Att anlita en firma som genomför din badrumsrenovering i Sollentuna är första steget. Alla säkerhetsåtgärder behöver komma på plats, firman ska vara godkänd för F-skatt och ROT-avdrag via Skattemyndigheten. Renoveringen ska utföras av hantverkare med våtrumscertifikat och andra viktiga certifikat, dessutom är det fint om du upplever att du har en bra dialog med arbetsledaren.

Det är alltså bra om du tar dig tid att göra en bra upphandling. Jämför gärna ett par olika entreprenörer och be att få se exempel på tidigare utförda badrumsrenoveringar. Troligen vill de gärna visa upp projekt de själva är stolta och nöjda över. Ta också reda på vad kunderna säger, har du vänner och bekanta som anlitat firman och är nöjda, är det alltid det bästa betyget.

Efter upphandling kommer slutfix

När du tagit dig igenom det snåriga i att välja en entreprenör och förhandla om ett pris kommer du till den roliga delen. Äntligen får du välja och vraka bland vackra badkar, snygga duschdörrar, kakel, klinker och annat som du har längtat efter.

Visst är det så att när du längtar efter en badrumsrenovering, så längtar du efter att få glida ner i ett nytt vackert badkar, kanske njuta av handtillverkat klinker från Marocko? Kanske ser du fram emot att visa upp det nya som du har unnat dig på sociala medier?

Kategorier
Badrum

Skönt att få hjälp med badrumsrenoveringen

Visst är det kul att ta del i renoveringen hemma. Men när det kommer till badrum blir det genast lite knepigare. Där finn mycket som man inte bör göra på egen hand om man inte är certifierad.

Välj ett annat rum som exempelvis ett vardagsrum eller ett sovrum. Där kan man utveckla sina kunskaper utan att det, om man har otur, för med sig mindre bra saker i framtiden. Trots att man inte är med och river kakel med mera så har man ändå en stor del av renoveringen. För det är trots allt ägaren till huset som bestämmer hur det ska se ut i slutändan. Och det är det som är det viktigaste, eller hur?

Vad man ska tänka när man anlitar ett företag

Att börja höra sig lite för bland vänner och arbetskamrater är en bra start när man ska göra en badrumsrenovering i Täby. Då får man insikt i hur olika företag arbetar. Det kan hända att man blir frestad att ta ett billigare alternativ. Då är det viktigt att försäkra sig om att de har den kompetens som krävs, samt att det finns en plan för renoveringen och när det ska vara klart. Ta även reda på vilka försäkringar som gäller.

Troligtvis kan man få ner priset genom ROT-avdrag. Plus att en firma som samarbetar med flera entreprenörer i sina projekt ofta ger fina rabatter om man bokar flera tjänster. Plus att de har vanan att arbeta tillsammans och ser till att arbetet flyter smidigt. Läs mer om badrumsrenoveringar på denna sida: badrumsrenoveringtäby.nu

Kategorier
Bygg

Bygg ut och slipp flytta

Har familjen vuxit och behöver mer yta? Ett sätt att få mer plats kan vara att bygga ut. En tillbyggnad kan ge det extra sovrum och badrum som ni behöver. Det är dessutom ett roligt byggprojekt.

Planering är a och o i alla byggprojekt och det gäller att börja i god tid. Sätt en budget och planera sedan efter den. Det underlättar alltid att ta hjälp av en arkitekt och det behövs också ritningar för att man ska kunna ansöka om bygglov. Men är det en enklare tillbyggnad brukar byggföretaget också kunna hjälp till med ritningar. Därför kan det vara bra att tidigt se sig om efter en bra och pålitlig byggfirma. Då kan man även få bra tips och råd om själva utformningen av tillbyggnaden, men även hjälp med materialval och andra smarta lösningar.

Smidigt med totalentreprenad

För att få en tillbyggnad som fungerar bra och uppfyller byggregler och andra bestämmelser gäller det att anlita rätt hantverkare. Till en utbyggnad kan man behöva hjälp av både snickare, elektriker, vvs-tekniker med flera. Det innebär att det kan bli många kontrakt som måste skrivas och en hel del arbete med att se till att rätt hantverkare kallas in i rätt tid för de olika momenten. Men det går att komma runt detta genom att istället anlita en byggfirma som erbjuder totalentreprenad. Då blir ett och samma företag ansvarigt för hela byggprojektet och att allt fungerar och går rätt till. Det blir ofta dessutom billigare och utbyggnaden blir också klar för slutbesiktning snabbare. Mer information om tillbyggnad hittar du här: tillbyggnadstockholm.nu

Kategorier
Artiklar

Ett snyggt och säkert tak

Valet av material är inte alltid givet när det är dags för takbyte. Ofta byter man till en nyare version av samma material men inte nödvändigtvis alltid. Vilka skäl kan finnas för att byta?

Att ha ett helt och prydligt tak är inte bara en fråga om att värna om fastighetens utseende. Främst handlar det förstås alltid om att se till att skydda byggnaden och åstadkomma ett bra inomhusklimat. Att sedan ett fräscht och helt tak ger ett mycket bättre intryck än ett gammalt trasigt är allt annat än en nackdel.

Vad är det som gäller om man vill byta takmaterial? Ja, först och främst kan det hända att kommunen har synpunkter. Bor du i en tätort behöver du eventuellt få godkänt om du helt byter stil på fastigheten. Olika material är också olika tunga och underlaget måste därför hålla även för ett annat material än det ursprungliga om du byter.

Plåttak är enkla och lätta

I allmänhet är det noll bekymmer om du vill lägga plåttak i Stockholm. Materialet är nämligen av det lättare slaget. Har du tidigare haft tegeltak kommer plåttak inte att tynga onödigt på underlaget. Om inte kommunen har invändningar är det bara att köra.

Att lägga ett plåttak på sin fastighet innebär alltså många fördelar. Förutom bristen på besvärlig tyngd är dessutom ett plåttak i det närmaste underhållsfritt. Ett plåttak passar bra till tak med plan lutning eller till och med helt plana tak. Numera finns det också plåttak i en rad olika färger.

Kategorier
Bygg

Du kan få trettio extra kvadratmeter

Är det precis det som behövs för att ni ska kunna ta emot gäster i sommar? Kanske blir det lagom för tonåringen som ännu inte hittat egen lägenhet, eller så blir det familjens nya pysselrum.

Att bygga utan bygglov tilltalar många. Det känns enklare, billigare och friare. Ett Attefallshus kan byggas utan bygglov och räknas som en komplementbyggnad. Den får vara upp till 30 kvadratmeter och kan byggas på tomten.

Det är viktigt att reglerna för Attefallshus hålls för att den ska bli godkänd. Det absolut enklaste är att anlita en firma i Stockholm, som kan reglerna, och som bygger ditt Attefallshus utifrån dina önskemål. Det är ju ändå en byggnad som ska stå på tomten i många år, och då är det viktigt med kvalitet både i material och utförande.

Färdiga modeller med loft

Attefallshus kan ha avlopp och vara vinterbonade. Det betyder att det är ett komplett minihus som är fristående från huvudbyggnaden på samma tomt. Därför är det viktigt att det smälter in i miljön och passar tillsammans med befintliga byggnader.

Det finns ett flertal färdiga modeller att välja på, och de kan anpassas till de önskemål man har. Eller så kan man beställa en helt egen modell. Oavsett om man väljer ett klassiskt sadeltak eller pulpettak, kan man ha ett loft, som ger extra utrymme. När du bestämt dig, planerar du tillsammans med leverantören hur ditt hus ska se ut och hur det ska levereras och byggas. Det tillverkas och levereras sedan nyckelfärdigt. Klart för inflyttningskalas! Mer info om Attefallshus här: attefallshusstockholm.nu