Kategorier
Fastighet

Underhållsplaner i Göteborg för hyresfastigheter 

Den som äger eller ansvarar för ett bestånd av hyresfastigheter måste underhålla dem. Anlita ett företag som utarbetar och följer underhållsplaner i Göteborg.

Albert har sålt sitt företag med stor realisationsvinst. Hans mål har varit att leva ett pensionärsliv men han vill gärna ha en god avkastning på sitt kapital. Att sätta pengarna på ett bankkonto ger inga större ränteintäkter. En god vän råder honom därför att köpa några hyresfastigheter i utkanten av Göteborg. Albert har följt rådet men inser direkt att han inte har kompetens för att sköta fastigheter.

Hur ska han lösa detta dilemma? “Du kan ju låta en firma som jobbar med fastighetsförvaltning sköta dina hus”, säger hans gode vän. “Jag känner ett företag vars affärsidé är att upprätta hållbara underhållsplaner i Göteborg”.

Trygg förvaltning och underhållsplaner i Göteborg

Ja, varför ska jag jobba dagligen med sådan verksamhet som jag inte begriper mig på, frågar sig Albert. “Jag tar kontakt med firman som min gode vän föreslog och höra vad de kan göra för mig och mina fastigheter”. Det visar sig att firman kan utföra skräddarsydda lösningar inom fastighetsförvaltning och Albert ber att få en offert på uppdraget.

Eftersom firman har utvecklat många och hållbara underhållsplaner i Göteborg, kan företaget snabbt dra igång projektet. När planen väl är utarbetad tar företaget på sig att utföra de underhållsjobb som ingår i planerna. För Albert är det viktigt att hans fastigheter får ett gott rykte som gör att hans lägenheter blir attraktiva för gamla och nya hyresgäster.

Detaljerade underhållsplaner i Göteborg

Efter några veckor får Albert ett utkast till underhållsplan som sträcker sig femton år fram i tiden. I planen framgår vilket ansvar förvaltaren tar för den dagliga driften. En mardröm för en fastighetsägare är att behöva göra stambyten i husen. Förvaltaren ska med jämna mellanrum låta inspektera ledningarna och vid behov högtrycksspola dem.

Eftersom Albert har jobbat som egenföretagare i sitt liv, vet han att det är viktigt att vara framsynt och ha planer för att parera händelser i omvärlden som kan påverka hans företags ekonomi. Han bekymrar sig för framtida kostnader för elektricitet. Han ber förvaltaren att utarbeta planer för att installera solceller på husens tak. Firman får också i uppdrag att se över husens energiförbrukning och undersöka om alltför mycket av värmen ventileras bort istället för att återvinnas med en värmeväxlare. 

Kategorier
Bygg

Pålning av instabil mark

Den som ska bygga ett hus eller någon form av anläggning måste se till att marken inte plötsligt ger sig iväg. Förbättra underlaget genom att utföra pålning.

Under de senaste åren har vi blivit medvetna om att vädrets makt blivit alltmer lynnigt och opålitligt. Ihållande regn och våldsamma stormar förekommer oftare än tidigare. En konsekvens av detta är att flera markområden blivit instabila och i några fall har det lett till veritabla jordskred.

Att marken plötsligt försvinner är en obehaglig upplevelse. Sådant leder till att människoliv kan spillas och med största säkerhet går stora ekonomiska värden förlorade. För att förhindra att sådant sker är det viktigt att vid ett bygge undersöka tomtmarken grundligt. Arbetet utförs med metoder som en geotekniker behärskar. Därefter följer markförstärkning med exempelvis pålning.

Pålning inför ett bygge

Du är byggchef för en varuhuskedja som finns i hela landet. Varje år bygger ni nya fastigheter som helst ska ligga i anslutning till större genomfartsleder. Din styrelse har beslutat att bygga ännu ett varuhus och det ska placeras alldeles vid en Europaväg. Du ser dock ett problem framför dig. Tomten där huset ska ligga är redan inköpt men du misstänker att tomten kan bli instabil vid vibrationer från motorvägen.

Tomten ni har köpt behöver inte vara värdelös bara därför att det finns tveksamma jordlager. Du börjar ditt arbete med att beställa en undersökning av en konsultfirma som kan geoteknik. Deras mätningar visar att marken måste stabiliseras för att kunna stå emot trycket från ett varuhus.

Metoder för pålning

Den geotekniker som utfört arbetet föreslår att er tomt ska pålas. Det finns flera olika metoder att förbättra mark. Ett sätt är att borra ned till fast mark eller berg. Därefter sprutas torr kalk och en blandning av cement ner i hålet. Blandningen härdas genom att grundvatten tränger in och på det sättet blir marken stabil. En fördel med metoden är att den i princip blir bullerfri.

De flesta har förmodligen passerat en byggplats där stora maskiner stampar ner pålar i marken med öronbedövande ljud. Där pågår med all sannolikhet betongpålning! Men om det finns block i vägen som måste borras igenom för att nå fast berg, kan pålar av stål användas. Som byggchef kan du rapportera till din styrelse att det nya varuhuset kommer att stå på fast mark efter betongpålning.

Kategorier
Värmepump

Vill du veta mer om värmepumpar i Göteborg?

Värmepumpar är väldigt populära idag och det är många som väljer att skaffa dem. I Göteborg kan du få hjälp med vilken värmepump du ska ha och installationen.

Idag finns det många bra möjligheter om du vill ha en lägre energikostnad. Många har direktverkande el som den enda värmekällan i hemmet. Det blir snabbt väldigt dyrt framförallt under de kalla perioderna. Ingen ska behöva lägga halva lönen på elen för att kunna ha det varmt och gott. Framförallt inte när det finns andra lösningar. 

En populär lösning är att skaffa en värmepump. Det är inte ett lika stort jobb som om du ska få in en skorsten och en kamin. En värmepump är dessutom enklare och bekvämare att använda sig av. Har du kamin måste du hugga veden, förvara den torrt och även bära in den till kaminen. En värmepump ställer du enkelt in på den temperatur du vill ha, sen sköter den sig själv.

Ta hjälp att välja bland olika värmepumpar

På marknaden finns det olika sorters värmepumpar och många olika märken. Givetvis är de olika dyra beroende på vilket märke du väljer att köpa. En del är även mer energisnåla än andra, men detta brukar framgå väldigt tydligt. Det är värt att köpa en värmepump av hög kvalitet. 

När du ska välja vilken av alla värmepumpar i Göteborg du ska ha, så är det bäst att ta hjälp av ett företag. De är trots allt experter på värmepumpar och vet vad som passar i ditt hem. Utöver det sköter de även installationen av värmepumpen och hittar den bästa placeringen. 

Värmepumpar är en bra investering 

Det är lätt att lägga sina pengar på onödiga saker, för vem gillar inte att shoppa. När det kommer till större och dyrare inköp, då är det viktigt att tänka igenom det innan. Att köpa och installera en värmepump är lite kostsamt. Men det är en investering som lönar sig.

Värmepumpar är alltså en riktigt bra investering både för din plånbok och för miljön. Om några år så kommer den ha betalat sig. Så pass mycket kan du tjäna på det. Det går även att räkna ut på ett ungefär hur mycket du kan tjäna på det, men en del säger att det innebär upp emot 50 % lägre kostnader med värmepumpar.

Kategorier
Bygg

Dina stålkonstruktioner kan ha varit en termos

Stålkonstruktioner är inte bara hållbara på grund av att de tål hög belastning. Stål återvinns i stor utsträckning. Hur många liv har din stålhall levt?

Om du behöver en stor byggnad för till exempel lager eller industri är stålkonstruktioner ett alternativ till att bygga av till exempel trä. En fördel med stålställningar är att de håller länge och har väldigt hög bärighet. Men hur bra är egentligen stål för miljön och klimatet? Det finns mycket att säga om det.

Stålhallar kan byggas i alla möjliga former och storlekar. Att de är jämförelsevis billiga att sätta upp har gjort dem till ett populärt val när det ska byggas större lokaler. Du har säkert hört att stålproduktion har en stor påverkan på klimatet. Det är förvisso sant men idag finns det faktiskt återvunnet stål. Förmodligen har du redan använt det utan att tänka på det.

Stålkonstruktioner är ofta till hälften återvunnet stål

Utvinningen av stål ur järnmalm släpper ut stora mängder koldioxid. Idag vet alla att det har en negativ effekt på klimatet. Faktum är att järn- och stålindustrin står för de största utsläppen bland Sveriges industrier. Siffrorna varierar men ungefär 5,5 miljoner ton koldioxid frigörs i luften till följd av stålproduktionen i Sverige.

Mot bakgrund av detta är det lätt att dra slutsatsen att stål är dåligt för klimatet. Men stål är också ett material som kan återvinnas, dessutom kan det återvinnas flera gånger. Det innebär att materialet kan återbrukas i nya produkter utan att kvaliteten påverkas. Många stålkonstruktioner består idag till hälften av återvunnet stål.

Dina stålkonstruktioner har förmodligen levt många liv

Många menar att stål idag är ett av världens mest återvunna material. Skrot som skickas till återvinning kan smältas ner och bli till nya produkter. Hållfastheten är i princip lika bra som när stålet först togs upp ur bergen och blev till just stål. Stål är ett av få material som kan återvinnas hur mycket som helst.

Den enda anledningen till att stålställningar inte består till hundra procent av återvunnet stål är att det inte finns tillräckligt mycket skrot för att möta efterfrågan på stål. Men en stålhall har förmodligen levt många liv innan den blev ditt lager. Din stålkonstruktion kanske har varit en bil eller en kaffetermos i sitt tidigare liv. För mer informaiton se stålkonstruktioner.nu.

Kategorier
Byggvärme

Byggvärme – en detalj som gör skillnad

Att vi lever i ett nordiskt klimat innebär större utmaningar i samband med att byggprojekt ska genomföras. Ser man till exempelvis motsvarande projekt i Spanien och Italien så blir dessa lite enklare att styra sett till att vädret inte har samma påverkan. 

Vår svenska vinter med kalla minusgrader och snö gör att byggprojekt måste planeras på ett tydligare sätt. Byggvärme är i det sammanhanget en enskild detalj som har en enorm påverkan – sett ur många olika perspektiv. 

Byggvärme genom en extern källa – exempelvis en pelletspanna – gör att värme kan spridas genom lokalerna och över arbetsplatsen. Detta innebär dels att de anställda som arbetar med byggprojektet får en bättre arbetsmiljö och att de kan arbeta utan att frysa. Dels så handlar det även om att byggvärme påverkar olika material. 

Byggvärme ger effektiva projekt 

Ett sådant handlar om betong där byggvärme dels hjälper till med härdningen och ser till att betongen inte fryser. Dels så handlar det också om att byggvärme ser till att betongen når den fuktighetsgrad som finns reglerad för att man ska kunna ta nästa steg i processen. 

Det senare innebär alltså konkret att byggvärme påverkar hur pass lång tid ett byggprojekt tar – och att detta i allra högsta grad är en fråga som blir avgörande kring hur man håller tidsplanen och slipper betala vite som byggföretag. 

Rätt byggvärme – anlita en kunnig partner 

Det finns olika lösningar och olika sätt att erbjuda byggvärme till olika byggprojekt. Och, det finns även en uppsjö av företag som erbjuder dessa olika alternativ. Viktigt är att man väljer ett företag som dels kan visa upp god vana av att installera byggvärme och som kan styrka detta genom referenser. Dels så måste man även säkerställa att man erbjuds rätt lösning för det projekt man driver – och inom den budget man har.

 Viktig baserat på detta är att partnern inom byggvärme också kopplas in tidigt i processen. Det ger en skräddarsydd lösning som optimeras både mot behov och budget. Kort sagt: se alltid till att denna nyckelfråga hanteras på ett tidigt stadium – och av rätt partner. För mer information gå in på bygg-värme.se.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare på Lidingö löser problem i bostadshus

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter kan ofta behöva anlita VVS-tekniker. En rörmokare på Lidingö erbjuder jour och kommer omedelbart vid behov.

För den som äger flerfamiljshus är en duktig rörmokare ovärderlig. Det finns ingen hejd på de problem som kan dyka upp i ett hus vad gäller värme, ventilation och sanitet. Ett värmeelement blir plötsligt alldeles för kallt och kan behöva luftas. Det bildas dimma på en badrumsspegel därför att ventilationen inte funkar. Och givetvis sätts avloppen igen när olämpliga ting har spolats ut i en vask eller en toalett.

Flera frekventa och enkla problem kan självklart åtgärdas av en duktig fastighetsskötare. Men ibland krävs det insatser från en utbildad VVS-tekniker eller rörmokare. En rörmokare har teoretiskt och praktiskt kunnande, men har dessutom instrument och verktyg som gör att problem kan lokaliseras och åtgärdas. 

Rörmokare på Lidingö rycker ut med kort varsel

Akuta problem som dyker upp går enligt definitionen inte att planera. Däremot är det bra att ha en plan för vad som ska göras om en vattenläcka plötsligt uppstår och vem som ska kontaktas. Ett nära samarbete med en VVS-firma med duktiga och alerta rörmokare är alltid att rekommendera för en seriös fastighetsägare.

Problem i ett hyreshus tycks alltid inträffa vid de mest olämpliga tillfällena. Ett elavbrott är alltid en katastrof klockan 15.00 på julafton. En julafton utan Kalle Anka blir ingen riktig jul. En värre olycka är dock ett vattenläckage eller en oövervinnerlig propp i en vask eller en toalett. Inför sådana malörer är det bra att veta att en rörmokare på Lidingö rycker ut akut.

Säkra installationer med rörmokare på Lidingö

Du äger ett mindre bestånd av hyresfastigheter. Husen är av äldre datum och behovet av modernisering är betydande. Nya vaskar och diskmaskiner ska sättas in i köken och toaletter och badrum ska renoveras helt och hållet. Det betyder att nya rördragningar ska göras och därför kontaktar du en VVS-firma med rörmokare på Lidingö.

Firman börjar med att undersöka befintliga rörstammar för att säkerställa att det inte finns sprickor eller andra skador på avloppsledningarna. Du får dock rekommendationen att låta högtrycksspola alla ledningar innan de nya installationerna ska göras. Även ventilationen från badrummen ska åtgärdas, eftersom befintliga badkar ska rivas ut och ersättas med duschar som ger upphov till vattenånga som måste dras ut. 

Kategorier
Plattsättning

Snyggt och modernt med plattsättning: ge ditt hem en ny look

Plattsättning har blivit den senaste trenden när det kommer till att ge ditt hem, både inomhus och i trädgården, en modern och stilren touch. Om du överväger att minska gräsytan och göra din tomt mer underhållsvänlig, är plattsättning ett självklart alternativ som ger dig utrymme att uttrycka din personliga smak.

Det finns ett överflöd av plattor i alla möjliga former och färger, så oavsett om du är ute efter något diskret eller något mer vågat, kommer du säkerligen hitta det perfekta alternativet för ditt hem i Gävle. Grå är en populär och neutral färgval, och dess mångsidighet gör att den enkelt kan kombineras med andra element i din trädgård eller utomhusmiljö. Genom att lägga plattor i din trädgård och komplettera med snygg utomhusbelysning och moderna utemöbler kan du förvandla din utomhusmiljö till något helt nytt och fantastiskt. Innan du kastar dig in i projektet är det dock viktigt att kontakta en specialist på plattsättning i Gävle och be om en konkurrenskraftig offert för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

Hemmet som en oas: Ge din bostad en ny atmosfär

Oavsett om du väljer att använda klinkerplattor med golvvärme på altanen eller om du vill skapa helt nya gångar i trädgården, kommer du att uppleva en dramatisk förändring när du förnyar ditt hem med hjälp av fräscha och snygga material. Ditt hem är mer än bara en plats att bo; det är din fristad där du kopplar av, myser och skapar din egen personliga oas. Tänk dig att sitta på din stenlagda terrass med en kopp kaffe i handen och njuta av de rena och prydliga ytorna som omger dig. Det är precis vad en skicklig plattsättare kan åstadkomma. Med deras kunskap och erfarenhet kan de garantera ett proffsigt och hållbart resultat som kommer att förvandla din utomhusmiljö.

Om du fortfarande känner en längtan efter att ha en bit gräsmatta, så finns det gott om möjligheter att införliva den i din nya design. Många perenna växter kräver minimalt med underhåll, men belönar dig med vackra blommor varje säsong. Dessa växter kan utgöra en vacker kontrast till den eleganta plattsättningen och ge en känsla av harmoni i din trädgård.

Kategorier
Isolering

Naturlig isolering för gamla hus: bevara karaktären och spara pengar

Äldre hus har en särskild charm och karaktär som många värdesätter. Men de är också kända för sin bristande isolering, vilket kan leda till höga uppvärmningskostnader och energiförluster. Framförallt är taket ofta den största boven när det kommer till värmeavgivning. Lösningen? Tilläggsisolering.

I denna artikel ska vi utforska fördelarna med naturlig isolering för äldre hus och hur du kan behålla husets genuina karaktär samtidigt som du sparar pengar och minskar din klimatpåverkan.

När vi pratar om äldre hus, särskilt de som är byggda före 1970, är det vanligt att de lider av bristfällig isolering. Dessa hus är ofta inte tätade, och isoleringen kan vara en salig blandning av material som tång, mossa, sågspån eller till och med gamla dagstidningar. Ur miljösynpunkt är detta inte bara ineffektivt utan även problematiskt. Därför är det viktigt att överväga tilläggsisolering.

Bevara husets karaktär med naturlig isolering

Många ägare av äldre hus är oroade över att tilläggsisolering kan ändra husets utseende och känsla. Men oroa dig inte – det finns sätt att bevara husets karaktär samtidigt som du förbättrar dess energieffektivitet. En av de mest lämpliga metoderna är att använda cellulosa som isoleringsmaterial.

Cellulosaisolering är ett naturligt och miljövänligt alternativ som inte bara är effektivt utan också skonsamt mot husets ursprungliga utseende. Det finns i form av skivor och lösull, vilket gör det mycket anpassningsbart för olika isoleringsbehov. Genom att använda cellulosa kan du behålla husets autentiska charm medan du ser till att det blir mer energisnålt.

Ta reda på mer om isolering genom att besöka https://www.klisolering.se/.

Kategorier
Rörmokare

Rörmokare i Haninge gör livet enklare

Det är en fantastisk känsla att flytta in i en helt ny lägenhet. När rörmokaren i Haninge har gjort sitt är det bara att flytta in och börja leva livet.

Lägenheten som Eva hade fått tag på var helt ny, ingen hade någonsin bott där innan. Det var en otrolig känsla, tyckte Eva. Allt var helt nytt och skinande rent . Inte en skråma eller fläck någonstans. Det var nästan så att hon undrade om hon skulle våga röra sig där hemma i början.

Nu hade hon fått nycklarna och var tillåten att flytta in. Men hon ville att allt skulle vara klart först. Det mesta var i och för sig på plats. Tapeterna var uppsatta och golven lagda. Det enda som fattades var diskmaskin och tvättmaskin som skulle installeras följande dag efter att ha fraktats dit av rörmokaren.

Rörmokare installerade på ett nafs

Morgonen därpå hade hon vaknat tidigt hos sina föräldrar där hon bodde tillfälligt. Efter att ha gjort sig i ordning åkte hon till lägenheten för att släppa in en rörmokare i Haninge som skulle komma med den tvättmaskin och diskmaskin som skulle installeras. Strax efter att hon var på plats kom denne för att börja jobba.

Eva passade på att mäta fönster för att senare på dagen åka och köpa gardiner och gardinstänger. De pysslade var för sig under en timme och när Eva var klar startade hon kaffebryggaren som var en av de få saker som flyttat in. När rörmokaren var klar bjöd hon på en kopp och de språkade lite innan denne for vidare till nästa uppdrag. För mer information se rörmokarehaninge.se.

Kategorier
Artiklar

Målning av ditt hem: Att ge nytt liv åt din bostad

Att måla sitt hus är inte bara en praktisk åtgärd för att skydda det mot väder och vind, utan det är också ett sätt att ge din bostad ett nytt liv och förbättra dess estetik. Oavsett om du planerar att måla insidan eller utsidan, eller kanske till och med båda, är färgvalet avgörande. Färger har en kraftfull inverkan på vårt humör och kan påverka hur vi uppfattar och trivs i vår bostad. Dessutom kan en ny färgsättning bidra till att skydda din bostad mot beväxning och öka dess marknadsvärde. Så, vilken färg ska du välja för ditt hus?

När du bor inom ett detaljplanerat område har du förmodligen grannar som delar din närmiljö. Det kan vara en by, ett mindre samhälle eller en stad. Och även om du har rätt att göra som du vill med ditt hus, bör du vara medveten om att dina grannar kommer att ha åsikter om hur ditt hus ser ut – precis som du har åsikter om deras bostäder. Områdets estetiska utseende påverkar inte bara din egen trivsel utan även priset på de hus som säljs inom området. En förfallen bostad kan negativt påverka områdets rykte och göra det mindre attraktivt för potentiella köpare. Så även om ingen har rätt att bestämma över din bostad, är det viktigt att ta hänsyn till det större sammanhanget.

Byggnadsnämnden: Din väg till godkänd fasadfärg

Om du planerar att göra en drastisk förändring av din fasadfärg, till exempel att gå från ett traditionellt vitt hus till en mer vågad färgkombination som rosa med orange prickar, är det nödvändigt att du kontaktar byggnadsnämnden. En ändring av fasadfärg kan påverka helhetsintrycket av området och kräver därför ett godkännande från myndigheterna. Att måla ditt hus utan att först rådfråga byggnadsnämnden kan leda till kostsamma och tidskrävande problem i framtiden, då du kanske tvingas återställa färgen till den tidigare godkända nyansen. Så, innan du väljer en drastisk färgförändring, se till att få det godkänt.

Att måla om din fasad i samma eller liknande nyans som tidigare är oftast problemfritt och kräver inte samma byråkratiska process. När det är dags för en ny fasadmålning kan du kontakta en professionell målarfirma som inte bara kan erbjuda expertis i färgval utan också utföra arbetet snabbt och effektivt med rätt teknik och utrustning. De kan också ge dig råd om de senaste trenderna inom fasadfärger och hjälpa dig att välja en nyans som passar både din personliga smak och områdets estetik. Så, oavsett om du vill ge ditt hus en helt ny karaktär med en drastisk färgändring eller bara fräscha upp den befintliga nyansen, är det viktigt att ta hänsyn till både dina personliga preferenser och områdets estetiska helhetsintryck. Genom att samarbeta med byggnadsnämnden och anlita professionella målare i Sundbyberg kan du säkerställa att din bostad blir en trivsam och attraktiv plats att bo på – både för dig själv och dina grannar.